Teenused ja hinnad

 1. Toiduraha päevas

  1.77 eurot sõimerühm - Tammetõrud

  2.13 eurot 3-5 aastased - Pähklid

  2.28 eurot 5-6 aastased - Pihlamarjad

  2.35 eurot 6-7 aastased - Kastanimunad

  Vahtraninade ja Käbide toiduraha sõltub lapse vanusest.


  Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine alates 01.09.2017. Määrus on leitav siit


  • Tasutakse kohalkäidud päevade eest.
  • Peredel, kelle kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla 95.87 euro, on võimalik taotleda soodustust toiduraha maksmisel.
  • Vastav avaldus tuleb esitada direktorile septembri 1. nädalal

  Alus: Tallinna Padriku Lasteaia hoolekogu protokoll nr. 2-5/2/13.03.2019


 2. Vanemate poolt kaetava osa määr kuus on alates 1. jaanuarist 2019
  65.88 eurot.
 3. Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 19.12.2018 nr HA-4/95. Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.


  Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga.


  Vanematel on võimalik lasteaiatasu maksmisel taotleda toetust.

  Täpsematest tingimustest loe siit.


 4. Ruumide rent ja hinnad
 5. Lasteaia ruumide (saal, õppeklass, kabinett) ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 08. juunist 2010 nr 1-2/319, millega saab tutvuda siin.

  Tallinna Haridusameti juhataja 30.08.2018 käskkirja nr HA-4/66 " Tallinna Haridusamet juhataja 08.06.2010 käskkirja nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine" muutmine", millega saab tutvuda siin.