Vastuvõtt

Lasteaiakohta saab taotleda iseteeninduskeskkonnas. Kõik toimingud saab teha e-keskkonnas.


 

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18

 

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.Täpsemat infot leiab siit.